V središče komunikacije postavljamo ljudi.

We put people in the centre of every communication.

ARTKONTAKT je izjemno inovativno in v vrhunske rezultate usmerjeno podjetje.

ARTKONTAKT is a highly innovative and excellent results-driven company.

%d bloggers like this: