Je izvrstna video predstavitev nova dimenzija komuniciranja?

Prijazno vabljeni k ogledu celovite predstavitve in kratkih izjav s prireditve ob 25-letnici podjetja Četrta pot, d.o.o. iz Kranja →

Spletna stran:
http://www.cetrtapot.si/podjetje/

Kratke izjave s prireditve:

Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj

Boris Šolar, generalni direktor podjetja Četrta pot, d.o.o.

Matjaž Čadež, predsednik uprave Halcom, d.o.o.

Peter Pogačar, generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela

Samo Roš, član uprave Lek, d.d.

%d bloggers like this: